هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  شرح وظایف
 
 
خانم دارابی معاون آموزشی هنرستان
 
خانم جعفرزاده معاون فنی هنرستان
 
خانم مقری:  معاون اجرایی هنرستان
 
خانم  مژگانی :سرپرست رشته ی معماری و پویانمایی
 
خانم هادیزاده: سرپرست رشته ی نقاشی، گرافیک و طراحی و دوخت
 
برای پیگیری مسائل انجمن-سرویس-کمکهای مردمی-دانش آموزان بی بضاعت-پیشرفت تحصیلی به سرکارخانم نورزادفر مراجعه شود.