هنرستان نمونه دولتی فنی حرفه ای دخترانه آزادگان

 از سال 1359 تاسیس شده است و ساختمان فعلی آن در سال 1381 مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

هنرستان نمونه دولتی  آزادگان در چهار رشته از طریق آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هنرجو می پذیرد:
1-گرافیک
2-معماری داخلی
3-پویانمایی
4-طراحی و دوخت

 

 

     
 
رتبه های برتر کنکور سراسری 1402 هنرستان آزادگان  
گلشن علی عسگری رتبه 13 کشوری
لیلا فریز هند نظر رتبه 18 کشوری
کیمیا فرشچی رتبه 23 کشوری
فاطمه معمار رتبه 31 کشوری
مهسا فلاح آزاد رتبه 73 کشوری
آیدا فروزمند رتبه 165 کشوری
پرستو سماوات رتبه 175 کشوری
نیکا حبیبی رتبه 231 کشوری
فرانک رجبی مقدم  رتبه 350 کشوری
صبا لاله رتبه 389 کشوری
ثنا خلیل نیا رتبه 739 کشوری
رومینا شمس رتبه 887 کشوری
غزل چگینی رتبه 821 کشوری