کارآموزی هنرجویان پایه یازدهم  
کارآموزی هنرجویان یازدهم در 4 رشته گرافیک، طراحی و دوخت، معماری داخلی و پویانمایی از تیرماه تا مرداد ماه 1402 در محل هنرستان آزادگان برگزار شد.
 
     
 
کارآموزی رشته پویانمایی تابستان 1402  
 
 
 
 
 
     
 
کارآموزی رشته طراحی و دوخت تابستان 1402  
     
 
کارآموزی رشته معماری داخلی تابستان 1402  
     
 
کارآموزی رشته گرافیک تابستان 1402