هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  درج مطلب
در این صفحه می توانید حرفهای ناگفته ی خود را برای ما بفرستید تا با رعایت حفظ امانت ، آن را به نمایش گذاشته و منتظر پاسخ مسئول محترم باشیم.
یادمان نرود که اخلاق و انصاف از شروط لازم انتقاد هستند.
 
 
  پیام رسان
گیرنده