هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

نقشه برداری

فصل هشتم ترازیابی

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

انسان و محیط زیست فصل هفتم

آزمون فروردین ماه

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

شناخت مواد و مصالح

فصل یازدهم ( سیمان و بتن )  آزمون فروردین

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

اشنایی با بناهای تاریخی

فصل مقبره -کلیسا - بازار و حمام

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

شناخت مواد و مصالح ( پایه دهم معماری )

فصل چوب  ( به ازای هر سه پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود)

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آشنایی با بناها ( دهم معماری )

معماری مذهبی تا سر مدارس
به ازای هر سه پاسخ نا درست یک پاسخ صحیح حذف می شود.